Om undervisningen

På begynnernivå legger jeg vekt på at en lærer grunnleggende teknikk og å spille etter noter. Lærestoffet (stykker og sanger) er da valgt med dette for øye, og vi bruker en lærebok som eleven skaffer. Etter en stund kan lærestoffet velges mer ut fra egne interesser. Pianoet er et svært vanlig instrument rundt omkring i de tusen hjem, enten det er et vanlig akustisk et eller et digitalt. Det at instrumentet er så utbredt har gjort at det finnes store mengder musikk å velge blant.

Jeg underviser i besifringsspill for den som ønsker det. Besifring vil si at bare melodien er skrevet med noter, mens besifringstegn forteller (på en omtrentlig måte) hvordan harmoniene skal være.

I utgangspunktet legger jeg opp til at elevene har en time i uka eller en time annenhver uke, alt etter hva som passer best. For barn vil det gjerne være en fordel at det ikke går lenger enn en uke mellom timene. Alder vil også ha betydning for hvor lange øktene bør være. 

 

Uttalelser 

"Veldig flink pianolærer som jeg varmt kan anbefale. Han er tålmodig og følger mitt læringstempo på en veldig fin måte. Jeg har fortsatt faste timer, og lærer noe nytt hver gang."       Bente, 20/4 2016

"Vidar er pålitelig, snill og kompetent i sitt fag som piano og orgel lærer. Han gir høyest respekt til andre og tar hensyn til elevens behov og personlighet. Forresten trives mine barn å være i lag med ham under øktene."               Loren, 13/2 2017